Werkzaamheden

Waar eerst de Vuurvlinder-West stond aan de Stormzwaluw, wordt het nieuwe IKC gebouwd. Startbouw staat gepland na de zomerperiode, eind augustus 2019. Aannemer Frank van Woerden Bouw B.V. is de bouwer. De bouwtijd bedraagt ongeveer één schooljaar; de oplevering vindt daarmee plaats rond 31 juli 2020 (onder voorbehoud van weersomstandigheden). Dan kunnen basisscholen Vuurvlinder West en Achtbaan en Kinderopvang Kind & Co verhuizen naar hun nieuwe locatie. In de tussenliggende tijd krijgen de leerlingen van basisscholen Vuurvlinder-West en Achtbaan les aan de Langelaar en ’t Kofschip. 

Planning onder voorbehoud

Werkzaamheden Wanneer
Sloop 3 juni - 2019
Bouwrijp maken 3 juni -14 augustus 2019
Bouw eind augustus 2019 - 31 juli 2020

Sloop

De sloop startte begin juni en wordt uitgevoerd door Beijer en Zn. B.V. De sloop vindt plaats in de maanden juni en juli 2019.