Over dit project

In Veenendaal West wordt een nieuwe school gebouwd, een integraal kindcentrum (het IKC West). De partners in het IKC West zijn basisschool De Achtbaan, Stichting Kind en Co en basisschool De Vuurvlinder. 

Besluitvorming

Op 22 november 2018 nam de gemeenteraad en positief besluit over het verlenen van een aanvullend krediet voor de bouw van IKC Veenendaal West.

Tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad op 29 maart 2019 werd het bestemmingsplan opnieuw vastgesteld.