IKC concept

De partners in het IKC West zijn basisschool De Achtbaan, Stichting Kind en Co en basisschool De Vuurvlinder. Op basis van het IKC beleid ontwikkelen schoolbesturen het Veense concept van een IKC. Hiermee wordt kinderen van 0-13 jaar opvang, ontwikkeling en onderwijs geboden. Met diverse dagprogramma’s kunnen kinderen er leren, spelen en ontwikkelen.  Kortom, een totaalconcept: samen van school naar kindcentrum. 

Gebruik van het gebouw

Vanzelfsprekend wordt het gebouw voor een groot deel van de dag gebruikt door scholen en kinderopvang. Zorgpartijen voor kinderen, zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, maken medegebruik van de onderwijsruimten. In het IKC wordt daarnaast rekening gehouden met ruimten die gebruikt kunnen worden voor andere maatschappelijke activiteiten voor alle leeftijden. Daardoor krijgt het IKC een sociale functie voor de hele wijk. 

De kernpartners bieden ouders straks een eigen aanbod, zodat ouders kunnen kiezen welke school en/ of de opvang het beste past bij het kind. Alle drie de kernpartners werken nauw samen om het beleid en de samenwerking vorm te geven binnen het IKC concept.